Lampaan hyvä elämä

Kuva: Marjo Natalie Laitakari Photography
Kuva: Marjo Natalie Laitakari Photography

Mielikuva lampaasta vaatimattomana eläimenä istuu edelleen tiukassa, mutta onneksi käsitykset ovat muuttumassa parempaan suuntaan. Enää ei lampaan ruokinnaksi riitä muutama kerppuvihko talven varoiksi, vaan sen on saatava ikäänsä, kokoonsa, sukupuoleen ja tuotannon vaiheeseen nähden sopivaa ravintoa, joka koostuu hyvänlaatuisista korsirehuista eli säilörehusta ja kuivasta heinästä sekä väkirehuista, jotka ovat useimmiten kauran ja valkuaisrehun seoksia. Lisäksi lampaan kivennäistarpeesta tulee huolehtia. Suolakivi ja puhdas vesi kuuluvat myös perusvaatimuksiin.

Lammas tarvitsee myös erilaisia hoitotoimenpiteitä vuoden mittaan, oli se sitten tuotantoeläin tai lemmikki. Yksi suurin lampaan hyvinvointiin liittyvä asia on sen kerintä, vähintään kerran, mielellään kaksi kertaa vuodessa. Eläinsuojelulain mukaan lammas on kerittävä vähintään kerran vuodessa, joten lampaan keritsemättä jättäminen on eläinsuojelurikos. Myös sorkkien kunnosta on huolehdittava. Yleensä ne leikataan keväällä ennen uloslaskua, mutta voi olla tarpeen leikata ne myös syksyllä sisäruokintakauden alkaessa.

Kerintää Putkisalossa.

Lampaita vaivaavat laidunkaudella madot ja ongelma on sitä suurempi, mitä useampia vuosia lampaita pidetään samoilla laitumilla. Eli myös lemmikkilampaan pitäjän kannattaa keskustella mahdollisista madotuksista ja laidunnussuunnitelmista kuntansa eläinlääkärin kanssa. Madotusohjelman ja laidunnussuunnitelman tulisi perustua lampaista otettuihin papananäytteisiin, joista loisongelman laajuus pystytään eksaktisti määrittelemään. Suunnitelmat on syytä tehdä yhdessä eläinlääkärin kanssa.

Yksi tärkeä lampaan hyvinvointiin vaikuttava asia on lauma. Lammas on laumaeläin ja laumassa on sen turva. Yksinäinen lammas on hädissään ja turvaton, eikä niitä tule pitää yksin. Harrastajalle tai lemmikkilampaan pitäjälle 3-5 eläintä voisi olla sopiva pikku lauma, jossa lammas tuntee olonsa turvalliseksi. Eläinsuojan, jossa lampaita pidetään, tulee olla eläimelle turvallinen ja kunnolla kuivitettu. Lampaalla tulee olla myös raikasta vettä koko ajan saatavilla. Eläinsuojassa on oltava myös tietty karsinapinta-ala eläintä kohti.

Kesäpäivä laitumella. Kuva Satu Vertainen-Aaltonen.

Lampaan pitoon liittyvät voimassa olevat viranomaismääräykset tulee tarkistaa oman kunnan maataloustoimistosta. Tällä hetkellä (2017) myös lemmikkilampaanpitäjän tulee rekisteröityä oman kunnan maatalousviranomaiselle ja hänen tulee pitää ajantasaista rekisteriä eläimistään.

Jos lammas sairastuu, on parasta ottaa yhteyttä oman kunnan eläinlääkäriin. Joskus käy niin, että eläinlääkärikään ei voi auttaa ja senkin tilanteen varalle on oltava suunnitelma. Missä lammas voidaan teurastaa tai miten/kuka lopettaa sen oikeaoppisesti, jos se joudutaan hätäteurastamaan. Lopettamisen jälkeen on otettava yhteyttä raatokeräilyyn eli puhelinnumerot kannattaa hankkia valmiiksi.

Just another WordPress site